ตัวอย่างการติดตั้งกระชังบก
รุ่นเลี้ยงกบ
ตัวอย่างการติดตั้งกระชังบก
รุ่นเลี้ยงปลา


ตัวอย่างการติดตั้งกระชังบก
ที่ผิดวิธี จะใช้จริงไม่ได้


ตัวอย่างการใช้งาน
เช่น การถ่ายน้ำ


สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อ กดที่นี่