สเป็กของสินค้าและหลักการใช้งาน


ลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม เช่น
ใช้ปูบ่อปลา บ่อกุ้ง
ใช้ปูบ่อน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำ ชะลอน้ำซึม
ใช้ปูบ่ออิฐประสาน เพื่อเลี้ยงปลาสายงาม ภายนอกตัวบ้าน


ข้อควรระวังในการใช้งาน
ห้ามวางผ้ายางบนพื้นที่แข็งกว่าผ้ายาง เช่น พื้นปูน เพราะจะครูดเนื้อผ้ายางทะลุได้
ห้ามลาก โยน ครูดกับพื้นใดๆ
ควรมีคนช่วยยก ช่วยปู 2 - 4 คน เพื่อป้องกันผ้ายางครูดกับของแข็ง


อายุการใช้งาน คือ ดูจากการทนแดด เท่านั้น
**ไม่ใช่ดูจากการรั่วซึม-ฉีกขาด หรือโดนสารเคมี**

หากใช้งานในในสภาพโดนแดดจัด อาการเสื่อมคือ จะค่อยๆแข็ง กระด้าง และกรอบในที่สุด
เกรดบี ทนแดดได้ 1 - 3 ปี
เกรดเอ ไม่มีกัน UV ทนแดดได้ 2 - 4 ปี
เกรดเอ มีกัน UV ทนแดดได้ 3 - 5 ปี


ตัวอย่างการปูบ่อจากลูกค้าที่ใช้งานจริง
(วิธีการปู ให้สอบถามเพิ่มจากผู้ขาย)


คำแนะนำการนำไปใช้เพื่อปูบ่ออิฐประสาน


บ่ออิฐประสานไม่ควรสูงเกิน 5 ก้อน
ควรเลือกแบบหนาสุดหรือซ้อน 2 แผ่น และให้ปรับพื้นให้เรียบที่สุด
แล้วพับผ้ายางให้ได้ขนาดที่ต้องการวางลงบนพื้น
จากนั้นนำอิฐมาวางชิดขอบทั้ง 4 ด้านจนสูงตามต้องการ
จากนั้นยกขอบผ้ายางพาดกับอิฐแล้วใช้อิฐก้อนสุดท้ายทับขอบ

** กรณีนำโอ่ง หรือ หินใสในบ่อต้องระวังผ้ายางทะลุ **
** ห้ามใช้ในตัวบ้านหรือพื้นสวยงาม เพราะอาจจะมีรั่วซึมเลอะเทอะบ้าง **
** หากทำผิดขั้นตอน เช่น ทำบ่อก่อน แล้วนำผ้ายางวางบนปากบ่อ แล้วกดดันให้เข้ารูป เข้ามุม จะทำให้ผ้าครูดกับขอบบ่อ และอาจมีน้ำซึมปริมาณมาก ซึ่งเป็นวิธีปูบ่อที่ผิดพลาด ควรหลีกเลี่ยง หรือหาผ้ามาพันขอบบ่อก่อนปูผ้ายาง **


สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อ กดที่นี่