ติดต่อฟาร์ม

แผนที่การเดินทางมายังฟาร์ม


ฟาร์มกบ อบอ๊บฟาร์ม
หมู่บ้านสามเอกเหนือ ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โทร. O81-172-OO26 (AIS), O86-905-7635 (DTAC), O89-772-3756 (AIS)
เปิดทุกวัน 08.00 – 19.00 น. (ต้องนัดล่วงหน้า)