ขายพ่อ-แม่พันธุ์กบ » (ปิดกิจการแล้ว)กระชังบก ฟาร์มกบ อบอ๊บฟาร์ม

ขายพ่อ-แม่พันธุ์กบ

ราคากระชังกบ กระชังปลาบนดิน
พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์กบ
พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์กบ
ภาพ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ กบ

เราใช้พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ จากฟาร์มอื่นๆมาผสม หมุนเวียน และหากบนาแท้จากท้องทุ่งมาผสมด้วย ไม่ใช้กบที่มีสายเลือดชิดกันผสมกันเอง เพื่อเพาะพันธุ์ลูกกบ เลี้ยงเองและหากเพาะเหลือก็จะขายตลอดทั้งปี

  • จำหน่าย พ่อแม่พันธุ์กบ รุ่นที่ยังไม่พร้อมไข่
    เป็นกบหัวกะทิ ที่โตก่อนเพื่อนๆ กินเก่ง โตไว หน่วยก้านดี ราคาคู่ละ 500 บาท เพื่อนำไปเลี้ยงต่ออีก 3 – 4 เดือน เพื่อใช้ทำเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป

  • จำหน่าย พ่อพันธุ์กบ แม่พันธุ์กบ ที่มีอายุ 1 ปี ขึ้นไป(สามารถจะออกไข่ และผสมพันธุ์ได้เลย ถ้านำไปเลี้ยงอย่างถูกวิธี ตามฤดูกาล)
    ราคาคู่ละ 800 บาท แต่ถ้าซื้อเฉพาะตัวเมียจะขายตัวละ 500 บาท (ขนาด 400 – 650 กรัม/ตัว)
  • ตอนนี้เป็นช่วงที่เร่งเพาะพันธุ์ลูกกบ จึงหยุดจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์ชั่วคราว (ปกติจะจะแบ่งขาย พ่อแม่พันธุ์ เพียงท่านละ 5 – 10 คู่ เท่านั้น ไม่ได้ขายเป็นจำนวนมากๆนะครับ เพราะต้องเก็บไว้ใช้เพาะเองเป็นหลัก บางท่านอาจจะคิดว่าราคาคู่ละ 800 บาท นั้นค่อนข้างสูง แต่ท่านสามารถสั่งไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทางฟาร์มเลี้ยงและจัดเก็บไว้ให้ก็ได้ แต่จะเป็นกบรุ่นที่ยังไม่พร้อมใข่ซึ่งราคาเพียงคู่ละ 600 บาท เท่านั้น! หรือหาซื้อที่อื่นๆที่ถูกกว่าแทน)    (จำนวนผู้เข้าชม 59,537 views)